Duurzaamheid

Wij koesteren het milieu en willen een constructieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Van Asbest naar Zonnepanelen!

Er zijn nog veel agrarische bedrijven, boerderijen en woningen te vinden die daken hebben, welke asbest bevatten.
Aksent Dakadvies & Dakwerken wil in samenwerking met u, volgens het stappenplan asbestsanering en subsidie aanvraag, het asbest van u dak(en) verwijderen en uw dak(en) voorzien van een nieuwe dakafwerking met zonnepanelen.
Partners voor een zorgeloze, duurzame en zonnige samenwerking.

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Wat houd de Stimuleringsregeling duurzame energieproductie in?

 • € 3,- subsidie per m² asbestdak;
 • Sanering moet gepaard gaan met een terugplaatsing van zonnepanelen;
 • Alleen agrarische bedrijven (minimale standaard opbrengst € 25.000,-) komen in aanmerking;
 • Minimumoppervlakte 400 m² te saneren asbestdak;
 • Per aanvrager maximaal € 7500,- subsidie;
 • Sanering van asbestdaken van gebouwen met een nevenfunctie mag, mits binnen het bouwblok;
 • Plaatsing van zonnepanelen op een ander dak dan het gesaneerde dak mag op voorwaarde dat dit gebouw zich op een bouwblok uit de aanvraag bevindt.

Asbestverwijdering

Er zijn verschillende soorten asbest, witte asbest (chrysotiel), bruine asbest (amosiet) en blauwe asbest (crocidoliet). In golfplaten zit bijvoorbeeld witte asbest, maar soms zit er ook een klein percentage blauwe asbest in.

Zolang de asbestvezels met elkaar verbonden zijn, is er geen gevaar voor de gezondheid. Maar zodra de vezels loslaten door bijvoorbeeld verwering van het verbindingsmateriaal, kunnen deze de gezondheid ernstige schade toe brengen.

De overheid wil daarom bedrijven verplichten de asbest te verwijderen. De overheid stimuleert door middel van subsidie de regeling, tevens is de waarde van een bedrijf zonder asbest vele malen hoger dan een bedrijf met asbest. Een gezonde investering met dubbele winst.

De inventarisatie van asbest en het verwijderen hiervan moet door twee verschillende bedrijven worden gedaan. Deze bedrijven moeten hier een speciale certificering voor hebben. De eventuele kosten zijn afhankelijk van de bereikbaarheid en het soort materiaal waar zich de asbest in bevind.

Extra ondersteuning

Asbest vrij maken van stal, loods, schuur of kantoor asbestvrij en/of zonnepanelen aanschaffen. Daarvoor is een financiële ondersteuning te verkrijgen via de fiscale regelingen MIA, Vamil en/of EIA. Het is feitelijk een pakket aan fiscale voordelen van meerdere organisaties en overheidsinstanties .

Green Deal en de subsidiemogelijkheden voor zonnepanelen

EIA MIA Vamil
Volledige naam Energie-investeringsaftrek Milieu-investeringsaftrek Vrije Afschrijving Milieu-investeringen
Fiscaal voordeel 41,5% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 27% van de investeringskosten (extra) afschrijven van de fiscale winst 75% van de investeringskosten op een willekeurig moment afschrijven

EIA & MIA

De EIA en MIA bied een extra aftrekpost, waarmee de fiscale winst verlaagd kan worden, zodat er minder belasting hoeft te worden betaald. Met EIA kan 41,5% van de kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen worden afgeschreven van de fiscale winst, naast de reguliere afschrijving. Met MIA kan 27% van de kosten voor het vervangen van asbestdaken, -gevels en –dakgoten worden afgeschreven van de fiscale winst, naast de reguliere afschrijving.

Vamil

Vamil biedt de mogelijkheid om drie kwart van de kosten voor het vervangen van asbestdaken en de aanschaf van zonnepanelen af te schrijven in een jaar waarin het de koper het beste uitkomt. Bijvoorbeeld alles in het jaar van aanschaf of de kosten worden verrekent met een volgend jaar waarin er meer winst behaald wordt. Er valt in andere jaren dan minder af te schrijven. Voor de overige 25% van de investering gelden de reguliere afschrijvingsregels.

Wat levert het op?

De hoogte van het fiscale voordeel wat EIA, MIA en Vamil oplevert, is afhankelijk van de financiële positie. De boekhouder zou dit uit kunnen rekenen. Gemiddeld krijgt de koper hiermee 14% van de investeringskosten terug via de belasting.

Een voorbeeld

De koper heeft een stal die asbestvrij gemaakt moet worden en die wordt voorzien van een nieuw dak met zonnepanelen.

Uit het asbestinventarisatierapport blijkt:

 • het dak bevat 1.250 m2 asbestplaten
 • in 500 m2 gevelplaten is asbest verwerkt
 • in 60 meter dakgoot is asbest verwerkt

De kosten voor het vervangen van dakplaten, gevels en dakgoten zijn € 65.000, inclusief € 1.500 voor het afvoeren en storten van het asbest. De kosten voor aanschaf en montage van zonnepanelen met een gezamenlijk piekvermogen van 60 kW zijn € 75.000

In dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de koper 28% belasting betaalt over de fiscale winst en dat afschrijving van het totale bedrag van deze investering in het jaar van aanschaf een rente- en liquiditeit voordeel oplevert à 3% van het investeringsbedrag.

Voor EIA komt in aanmerking:

Aanschaf en montage van zonnepanelen à € 75.000. De koper mag 41,5% van € 75.000 extra afschrijven van de fiscale winst. Het netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 41,5% x 28% x 75.000 = € 8.715.

Voor MIA komt in aanmerking:

De kosten voor het vervangen van het asbest dak, -gevels en dakgoten minus de kosten voor afvoeren en storten van asbest zijn dus € 65.000 – € 1.500 = € 63.500.

Bovendien geldt er voor MIA een maximumbedrag van € 40 per m2 dakoppervlak, € 20 per m2 netto geveloppervlak en € 40 per strekkende meter dakgoot. Daarmee kan er voor maximaal € 62.400 MIA aangevraagd worden:

 1. € 40 x 1.250 m2 dak = € 50.000
 2. € 20 x 500 m2 gevel = € 10.000
 3. € 40 x 60 m dakgoot = € 2.400

Totaal is € 62.400. De koper mag 27% van € 62.400 extra afschrijven van de fiscale winst. Het netto voordeel bij 28% winstbelasting bedraagt 27% x 28% x 62.400= € 4.717.

Voor Vamil komt in aanmerking:

De kosten voor de aanschaf en montage van zonnepanelen à € 75.000 en de kosten voor het vervangen van het asbest dak, -gevels en dakgoten minus de kosten voor afvoeren en storten van asbest, dus € 65.000 – € 1.500 + € 75.000 = € 138.500.

De koper mag 75% van € 138.500 ofwel 103.875 op een willekeurig moment afschrijven. Dit levert een rente- en liquiditeit voordeel op van ongeveer 3% van het investeringsbedrag. Het netto voordeel bedraagt daarmee 3% x € 138.500= € 4.155.

Uw totale voordeel:

(EIA, MIA en Vamil samen) bedraagt € 8.715 + € 4.717 + € 4.155 = € 17.587.

Aanvragen van EIA, MIA en Vamil

Er dient EIA, MIA en Vamil uiterlijk binnen drie maanden na datum van orderbevestiging aan te vragen. Wanneer er meerdere orders geplaatst worden, dient de koper zelf het aanvraagtermijn in de gaten te houden. Bovendien is Vamil op de zonnepanelen (code C 9308) vereist, dat het vervangen van het asbest dak en het plaatsen van de zonnepanelen tegelijk worden uitgevoerd. Dat betekent dat direct na het vervangen van het asbest dak op de nieuwe dakplaten de zonnepanelen moeten worden geplaatst.

Benodigdheden subsidie aanvragen, asbest eraf, zonnepanelen erop!

 • Een asbestinventarisatierapportage conform SC540 (niet ouder als 3 jaar)
 • Een door de aanvrager getekende offerte of opdrachtbevestiging voor de verwijdering van asbest met daarop vermeld het aantal m² asbest dat wordt verwijderd (conform SC530)
 • Een door de aanvrager getekende offerte of opdrachtbevestiging voor de zonnepanelen met daarop vermeld het aantal kWp zonnepanelen welke worden geïnstalleerd.
 • Een kopie van de gegevens van de landbouwtelling ten aanzien van de Standaard Opbrengst (gecombineerde opgave)
 • Een ingevulde de-minimisverklaring
 • Een kopie van vergunningen of meldingen die nodig zijn voor de asbestverwijdering en/of plaatsing van zonnepanelen.
 • Wanneer u iemand wil machtigen om een aanvraag in te dienen voeg dan het machtigingsformulier toe.