Duurzaamheid

Wij koesteren het milieu en willen een constructieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Verschil tussen monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen

Mono-kristallijn of poly-kristallijn? Dunne-film panelen of CIGS? Directe vergelijking tussen de verschillende typen duidt op specifieke verschillen. Mono-kristallijne zonnepanelen zijn duurder, maar hebben iets meer vermogen (werkingsgraad). Polykristallijne panelen zijn wat goedkoper, maar hebben een lagere efficiëntie of werkingsgraad. Naast monokristallijn en polykristallijne panelen kunt u ook kiezen voor dunne-film panelen. Tegenwoordig kunt u ook kiezen voor CIGS panelen.

Monokristallijn & polykristallijn vergeleken

Mono-kristallijne zonnecellen en polykristallijne zonnecellen hebben een hoog rendement, maar presteren iets minder bij hoge temperaturen of bij een minder optimale zonnestraling. Doordat de productie van monokristallijne en polykristallijne zonnepanelen bewerkelijker is dan amorfe of dunne film panelen zijn ze duurder maar ook zwaarder dan dunne-film panelen.

Monokristallijne (links) en polykristallijne (midden) zonnecellen: oudere polykristallijne zonnepanelen hebben een typische blauwe textuur (rechts)

Temperatuurgevoeligheid van monokristallijne (L) en polykristallijne (R) zonnecellen. Monokristallijne zonnecellen presteren iets beter bij hogere celtemperaturen.

Monokristallijn Polykristallijn
Temperatuurcoefficient van Pmax -0,43%/ ̊C -0,45%/ ̊C
Temperatuurcoefficient van Voc -0,3%/ ̊C -0,27%/ ̊C
Temperatuurcoefficient van Isc 0,04%/ ̊C 0,05%/ ̊C
Nominal operating Cell Temperature 45±- 2 ̊C 45±- 2 ̊C

Zonnepanelen van monokristallijn zijn wat duurder, maar hebben iets meer rendement (per oppervlakte eenheid) dan polykristallijne panelen. Monokristallijn is daarom iets geschikter voor kleinere daken met een oriëntatie op het zuiden. Polykristallijne zonnecellen hebben ten opzichte van Mono-kristallijne panelen een wat lager rendement en worden vaker toegepast op voor grotere daken.

Uit bovenstaande grafiek en tabel kunnen zeer kleine verschillen worden afgeleid tussen een typisch monokristallijn en polykristallijn paneel. De grafiek van Pmax (vermogensverlies bij verschillende temperaturen) loopt iets meer af bij monokristallijne panelen. De vraag is hoe we deze gegevens naar de praktijk moeten vertalen.

In onze klimaatzone (gematigd zeeklimaat) met relatief veel bewolking, gematigde temperaturen en relatief veel diffuus licht, lijken polykristallijne geschikter. Dat blijkt in hoofdlijnen ook uit praktijktests van Photon. Uiteraard zijn op de regel altijd uitzonderingen.

Dunne-film modules – lagere efficiëntie, maar erg licht

Grotere verschillen zien we bij dunne film of amorfe panelen. Deze panelen zijn zeer licht in vergelijking met andere mono- en polykristallijne panelen en zijn ook goedkoper per Wattpiek. Dunne film panelen hebben een veel lagere efficiëntie. Daarom zijn dunne-film panelen meer geschikt voor toepassing op zeer grote daken of op veldsystemen. In tegenstelling tot monokristallijne of polykristallijne zonnecellen, presteren dunne-film panelen beter bij zwak licht of zeer hoge temperaturen. Dunnefilm panelen hebben een gunstiger temperatuurcoefficient ten opzichte van monokristallijne en polykristallijne panelen..

CIGS panelen: nieuwe dunne-film technologie met ontwikkelingspotentieel

Verwachtingen ten aanzien van CIGS panelen zijn hooggespannen. CIS of CISG panelen zijn eveneens op dunne film technologie gebaseerd. De nieuwste generatie CIS-panelen kunnen een efficiëntie halen van 13-15 procent. CIS panelen presteren goed onder zwak licht omstandigheden. Vooral in de winter of op oost of west daken halen CIS panelen meer opbrengst dan monokristallijne of polykristallijne panelen. De doorbraak van CIS panelen laat nog op zich wachten. De westerse fabrikanten van dunne film panelen ondervinden grote concurrentie van Aziatische kristallijne panelen.

Monokristallijne, polykristallijne en dunne-film CIGS vergeleken

Mono-kristallijn Polykristallijn Dunne film CIGS
Efficiëntie 14 – 20 % 12 – 16 % 6-10 % 13 – 15 %
Zwaklicht eigenschappen Verlies bij diffuus licht Verlies bij diffuus licht Weinig verlies Weinig verlies
Thermisch gedrag Verlies bij hoge temperaturen Verlies bij hoge temperaturen Weinig verlies Weinig verlies
Kosten Duurder dan polykristallijn en dunne film Goedkoper dan monokristalijn en CIGS Goedkoper dan monokristallijn, polykristallijn en CIGS Vooralsnog duur
Lange termijn test Zeer hoge prestaties, stabiel, lange levensduur Lange levensduur Meer opbrengst, iets kortere levensduur hogere opbrengst in de winter, noch geen lange termijn tests
Gewicht per vierkante meter Hoger Hoger Lager Lager
Gevoeligheid voor storingen Zeer klein Zeer klein Klein Klein