Duurzaamheid

Wij koesteren het milieu en willen een constructieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Dakwerken

Inspectie

Na een visuele inspectie van het gehele dak maken wij ook één of meerdere dakinsnijdingen, zodat wij de isolatielagen en waterdichtheid van de bestaande constructie nauwkeurig kunnen beoordelen. Volgens afspraak ontvangt u hetzij een kort- of juist uitgebreid rapport. Indien uw daksysteem reparaties of renovaties nodig heeft geven wij een scherpe, passende offerte.

Engineering

Omdat wij uitgaan van duurzaamheid steken wij veel tijd in de juiste systeem- en productkeuze (best practice). Ook de beste isolatieoplossingen maken hier deel van uit. Vanwege onze ervaring en uitgebreide productkennis bent u verzekerd van de meest duurzame oplossing die uitstekend binnen uw budget past. Wij noemen dat een win / win situatie.

Uitvoering

Vanzelfsprekend werken wij volgens de geldende richtlijnen, te weten BRL 4702 en NEN 6050 (brandveiligheid). Wij beschikken dan ook over zeer ervaren, vakbekwaam en klantgericht personeel.

Beheer

Bij het dakbeheer komen wij een onderhoudscontract overeen. Hierin worden zaken opgenomen met betrekking tot de beheersing van de onderhoudskosten, het onderhoudstraject en de invulling van een calamiteiten service, indien u dat wenst. Hierdoor weet u zeker dat de levensduur van uw dak met vele jaren wordt verlengd.

Onderhoudscontracten

Zonder een goed dak heeft een pand geen waarde. Tegelijkertijd wordt het nog wel eens vergeten om het goed te onderhouden. Dat is logisch; u bent er immers niet dagelijks. Wij wel, en daarom nemen wij graag dit deel van uw huisonderhoud uit handen.
Hoewel onze contracten variabel zijn voor wat betreft de lengte, hanteren wij wel één vaste prijs voor het jaarlijkse onderhoud.
Met deugdelijk onderhoud verlengt u de levensduur van uw daksysteem. Hierdoor voorkomt u vervelende situaties, en neemt de waarde van uw huis of (bedrijfs)pand toe. Om aanspraak te maken op deze verzekerde garantie dient het dak aantoonbaar onderhouden te worden.

Service

Onze afdeling service en onderhoud is 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar. Indien uw daken door ons zijn gemaakt en vallen binnen de afgegeven garantie betaalt u uiteraard niets bij het oplossen van lekkages en calamiteiten. Als de daken door een ander zijn gemaakt, maar u bij ons een onderhoudscontract heeft afgesloten zullen wij de werkzaamheden wel in rekening brengen. Dit geldt ook bij het oplossen van calamiteiten, denk aan vandalisme, op daken die zowel door ons als door een ander zijn gemaakt. Uiteraard gaat dit tegen onze gebruikelijke, scherpe tarieven.

Planmatig onderhoud

Nadat wij inzicht hebben verkregen in de levensduur van uw daksysteem stellen wij een onderhoud- of renovatieplan op, inclusief een begroting. Afhankelijk van de noodzakelijke aanpassingen heeft dit plan een looptijd van 5, 10 of 15 jaar. Hierdoor weet u op voorhand wat het dakonderhoud u voor de looptijd van het contract gaat kosten.

Prestatiegericht samenwerken

Ook wij werken met zogeheten ‘preferred suppliers.’ Deze ketensamenwerking is voor u een garantie op de economisch beste, meest duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. Het hieraan gekoppelde onderhoudsprogramma is economisch erg logisch, waardoor u eenvoudig inzicht hebt in de onderhoudskosten. De looptijd hiervan is doorgaans 25 tot 30 jaar.

Wij hechten veel waarde aan lange termijnrelaties met onze klanten. Niet alleen omdat wij het in ons gestelde vertrouwen zeer belangrijk vinden. Lange termijn relaties geven ons daarnaast de mogelijkheid onze missie, een structurele bijdrage aan een duurzame wereld te leveren, uit te voeren.

Garantie

Zo hebben wij een tienjarige verzekerde garantie, wat wil zeggen dat uw aanspraak op schadevergoeding voor tien jaar vast staat en onder de voorwaarden van de afgegeven verzekerde garantie wordt gegarandeerd.

Eigen risico bij garantie

Omdat Aksent Dakadvies & Dakwerken B.V. staat voor wat wij zeggen, wijzen wij u er hier al op dat per afgesloten verzekering een eigen risico geldt. De voorwaarden hiervoor vindt u achterop uw garantiecertificaat.