Duurzaamheid

Wij koesteren het milieu en willen een constructieve bijdrage leveren aan de wereld van morgen.

Dakadvies

Advies

Aksent Dakadvies & Dakwerken B.V. adviseert met uw belangen en mogelijkheden als uitgangspunt. Vanuit daar zoeken wij samen met u naar de kwalitatief meest duurzame oplossing. Milieuvriendelijk ondernemen en tegelijkertijd uw belang dienen gaan uitstekend samen.

Inspectie

Na een visuele inspectie van het gehele dak maken wij ook één of meerdere dakinsnijdingen, zodat wij de isolatielagen en waterdichtheid van de bestaande constructie nauwkeurig kunnen beoordelen. Volgens afspraak ontvangt u hetzij een kort- of juist uitgebreid rapport. Indien uw daksysteem reparaties of renovaties nodig heeft geven wij een scherpe, passende offerte.

Dakadvies

Naast de standaardadviestaken die bij een dakpraktijk horen, denk aan opleveringsinspecties en uitvoeringscontroles, maar ook daktechnisch en milieutechnisch advies doen wij bij Aksent Dakadvies B.V. veel meer dan dat.

Wij beoordelen bestekken en offertes, bemiddelen in geschillen en analyseren schades en gebreken. Ook maken wij risico-inventarisaties & dakevaluaties. Met onze gedegen kennis van regels en normen zoals die worden gehanteerd zijn wij uw betrouwbare adviseur die verder kijkt dan onze eigen belangen. Onze rapporten bevatten duurzame en constructieve oplossingen die uzelf en uw directe leefomgeving direct ten goede komen.